Regionsrådsmedlem


Allan Emiliussen

Regionsrådsmedlem & kommunalbestyrelsesmedlem

Næstformand for Præhospitaludvalget og medlem af det nære sundhedsvæsen


E-mail: aem@rsyd.dk
Telefon: 40 22 52 80


Udpeget til:

Bestyrelsen for Haderslev Katedralskole

Fordelingsudvalg Sønderjylland

Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Syd

Bestyrelsen for Det Syddanske EU-kontor

Samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik