Hans Christian Schmidt

Folketingsmedlem (V)

Energipriserne slår bunden ud af samfundet: Urimeligt, at regeringen ikke vil sende flere penge tilbage til danskerne

Læsebrev: Forleden kunne vi i TV syd opleve hvordan købmandsforretningen i Bevtoft kæmper for sin overlevelse. Eller retter sagt: Alle andelshaverne og borgerne i Bevtoft kæmper for butikkens overlevelse.

Hvorfor er det gået så galt. Ja det er det i særlig grad, fordi stigningerne i energipriserne og hermed også afgiften til staten i den seneste tid er steget voldsomt.

Det er urimeligt, at regeringen ikke vil sende flere penge tilbage til danskerne, når den danske stat tjener så meget på de stigende energipriser. Vi i Venstre mener, at der minimum skal 2,7 mia. kr. tilbage til danskerne, og at dette blandt andet skal ske i form af afgiftslempelser. Det vil regeringen desværre ikke være med til, og der var heller ikke et flertal for at give afgiftslempelser i forhandlingerne, som sluttede fredag d. 4. februar med en ren rød aftale. Det er trist og det viser samtidig regeringens og flertallets manglende forståelse for danskernes hverdag.

Vi har specifikt spurgt ind til, om vi kan gøre noget for at hjælpe erhvervslivet herunder de mindre erhvervsdrivende, som f.eks. købmanden i Bevtoft. Erhvervsministeren var i spørgetid i folketingssalen om udfordringerne, men lige lidt hjalp det. De her udfordringer mener jeg, at Folketinget bør tage meget alvorligt.

 I Venstre kæmpede vi for, at flere penge skulle tilbage til danskerne. Som jeg skrev tidligere foreslog vi en ramme på 2,7 mia. kr, som er mindst det beløb, som regeringen får i ekstra indtægter på grund af de alt for høje priser.  På den måde kunne langt flere danskere få del i kompensationen. De prisstigninger, som vi ser lige nu på energi, er nemlig meget voldsomme. Det er helt ekstraordinære store prisstigninger, som rammer hårdt. I forhandlingerne havde Venstre derfor foreslået eksempelvis en lempelse af elafgiften eller tilskud til varmeværkerne, så de kunne nedsætte beløbet for alle de danskere, som har fået meget store prisstigninger. Det er kun rimeligt at nedsætte elafgiften, når vi i Danmark allerede har en af Europas højeste elafgifter. Derudover vil en lavere elafgift også være godt for den grønne omstilling, fordi størstedelen af vores strøm i dag kommer fra vedvarende energikilder.

Jeg er godt klar over, at der er indgået et forlig, men det skal ikke forhindre mig i, at kalde regeringen i samråd om sagen. Så får regeringen samtidig mulighed for at vise, at den forstår befolkningens udfordringer og samtidig, at de agter at reagere. Det er fint, at politikere både udtrykker forståelse og sympati for den opståede situation, men det hjælper ikke, hvis man ikke er villig til at reagere med handling.

TAG DEL I VENSTRES ARBEJDE

Som medlem af Venstre kan du deltage i medlemsudvalg og bidrage til politikudvikling og kampagner. Meld dig ind i dag for at sætte dit aftryk på Venstres europæiske politik.

TV-Syd INlæg

Sparekassemanden HP Geil takker af og overlader posten til landmanden Skau
Mangler du noget?

Har du forslag og gode ideer til nyt indhold her på hjemmesiden eller Facebook? Så er du meget velkommen til at kontakte vores webmaster Lasse Jacewicz

Email: lassejac@hotmail.dk

Mobil: 42 74 50 6927. september 2022 12:41

Medlem af Regionsrådet og næstformand for det præhospitale udvalg, har her et skriv om fremtidens ambulancedrift i Region Syddanmark💙

17. september 2022 22:54

En dejlig dag på jobbet 😁👍🇫🇷🇳🇿👏

14. september 2022 21:48

Budgetforlig i Region Syddanmark💙 Læs med på regionrådsmedlem Allan Emiliussen’s opslag her.

28. september 4609 16:48

28. september 6384 16:46

28. september 1917 16:44

28. september 3510 16:43

28. september 9027 16:39