Kære Venstremedlem

Sommeren er ved at nærme sig Danmark, i takt med at vi vågner efter nogle måneder med Corona nedlukning. Corona har også haft en stor påvirkning på arbejdet i landdistriktsudvalget. Vores dialogmøder med de lokale samfund har været sat på pause, men disse starter vi igen op med efter sommerferien.

Byggegrunde og offentlige arealer

I mange af vores lokalsamfund er der byggegrunde, som har lagt i en del år, uden at blive solgt. I udvalget har vi besluttet, at borgere lokalt kan bruge disse byggegrunde, de kan bruges til aktiviteter, som kan stoppes igen, hvis grunden skulle blive solgt. Grundene kan f.eks. bruges til blomsterbede, køkkenhaver, bærbuske og andre aktiviteter.

Lige som byggegrundene, kan de lokale borgerforeninger også få lov til at bruge andre offentlige arealer, som ligger hen. Her kan der evt. laves mere permanente løsninger såsom at plante træer og lave stier.

Genforeningstræer

I 100 året for genforeningen vil vi gerne plante genforeningstræer i alle lokale byer og landsbyer. Vi forsøger at skaffe finansiering til at kunne plante rødbøg og tulipantræer, som kan stå som markering af 100 året for genforeningen, i gennem de næste mange år.

Landdistriktspuljen

I landdistriktsudvalget har vi en pulje på 500.000 kr. som vi kan dele ud til lidt større projekter, som borgerforeningerne ønsker at gennemføre. I juni måned har vi uddelt ca. 250.000 kr. som vil skabe aktiviteter ude lokalt, de resterende 250.000 deles ud i oktober måned.

Kommuneplan

Hver 4. år skal kommunen gennemgå kommuneplanen, for at se om man stadig vil i den retning, der står beskrevet. For første gang er der er specielt fokus på landdistrikterne, da landdistriktsudvalget er med til alle de møder, hvor eventuelle ændringer skal drøftes.

Nogle af de områder vi har specielt fokus på, er at der skal være mulighed for at udvikle vores lokale byer. Hvis der er borgere der vil bygge et hus, skal dette kunne gøres på en nem og smidig måde, så det ikke stoppes af bureaukrati

Sønderjysk samarbejde

I gennem mange år har det været en tradition, at vi i de 4 sønderjyske kommuner arbejder sammen om mange forskellige områder. På landdistriktsområdet har der ikke været det store samarbejde, dette forsøger vi nu at ændre på. I efteråret har vi inviteret byrådsmedlemmer fra de andre 3 sønderjyske kommuner til et samarbejde, hvor vi skal lære af hinanden, så de gode ideer kan blive udbredt, men også sætte fokus på områder, som evt. skal løftes op til folketinget. Hvis der er områder kræver en lovændring er det bedst at stå sammen. I den sammenhæng samarbejder vi også med landdistrikternes fællesråd.

Børnecentre  

I nogle af vores lokalsamfund er børnetallet faldet, eller falder gennem de kommende år. Af den grund skal vi se på, hvordan vi fremover stadig kan drive børnehaver og skoler i vores lokalsamfund. En af mulighederne er at oprette børnecentre, hvor man samler børnehaven og skolen under samme tag. Dette vil betyde et meget bedre samarbejde om børnene, som gerne skal resultere i bedre læring for børnene, men det bliver også muligt at oprette nogle spændende stillinger, hvor en pædagog f.eks. kan være med i både børnehaven, skolen og SFO, så det bliver muligt at følge de børn, som har brug for en ekstra hjælp.

Fortæl os hvad der sker

Som politiker har vi brug for input fra borgerne og især jer medlemmer af partiet. Hvis I har nogle gode ideer og tanker om, hvordan vi gør vores arbejde endnu bedre, så tag endelig kontakt til os, så vi kan få en snak om mulighederne.

Venlig hilsen

Bent Kloster

Formand for Landdistriktsudvalget