introvideo

signe knappe

Thumbnail

signe knappe

Byrådskandidat

E-mail: sikn@haderslev.dk
Telefon: 40 22 57 87

hvem er signe knappe?

Hvem er Signe Knappe? 

Mit navn er Signe Knappe og jeg er 47 år. Jeg er gift med Jarl og sammen har vi fire døtre. Anne Dorthea (22), Martha Johanne (20), Rosa Cathrine (16) og Enna Andrea (13). 

Jeg er født og opvokset i Gram. Efter nogle år i Aarhus, hvor jeg læste Statskundskab, flyttede jeg i 2002 tilbage til Gram sammen med Jarl og vores dengang to små døtre. Det valg har vi aldrig fortrudt. Vi har haft stor glæde af at komme tilbage tæt på familien og til de gode rammer om fritidslivet, der er her i Gram og i Haderslev Kommune. Utallige gymnastikopvisninger, spejderløb og koncerter i Musikskolen har børnene og vi nydt at deltage i gennem årene. 

Jeg har siddet i Haderslev Byråd gennem nu snart 12 år. De seneste 8 år som udvalgsformand, først for Børn- og familieudvalget og nu som formand for Børn- og ungeudvalget. Jeg har gennem årene særligt lagt mit politiske arbejde i de store velfærdsudvalg for børn, udsatte og ældre samt i Økonomiudvalget. Der er her min store interesse og erfaring er.


Hvorfor stiller jeg op til KV21?

Det er et kæmpe privilegie af få lov til at være med til at præge udviklingen i vores fælles kommune. Verden flytter sig hele tiden - nogle gange med store Corona-skridt, andre gange nærmest umærkeligt. Men nye tider kræver nogen gange nye måder at gøre tingene på. Disse nye måder vil jeg gerne fortsat være med til at udvikle - sammen med ansatte og borgere. 

Derudover brænder jeg for at gøre mit til, at Venstre får et rigtig godt valg og dermed mange nye kræfter med på holdet. Jeg vil rigtig gerne være med til at bygge det nye hold op og få holdet rigtig godt igang, så vi kan får sat klare liberale fingeraftryk på politikken i den kommende valgperiode. Med mig får I erfaring, politisk ledelseskraft og holdspil. 

Sidst men ikke mindst, så har jeg altid sat en ære i, ikke bare at sidde på et mandat, men i at gøre mit mandat gældende. Efter 12 år i byrådet har jeg netværket og erfaringen til at få ting til flytte sig og til at lykkes. 


Mine 3 vigtigste mærkesager:

  • En sund Økonomi: Kernevelfærd og økonomi hænger uløseligt sammen i min verden. Hvis ikke kommunens økonomi er i orden, så får vi ganske enkelt ikke råd til at løse velfærdsopgaverne i fremtiden.
  • Kvalitet og valgmuligheder for borgerne: Borgernes ønsker og oplevelser skal tages alvorligt, når medarbejderne leverer kernevelfærd ude i skoler, dagtilbud, ældreplejen og på det social område. Det er disse ønsker og oplevelser, der skal drive udviklingen. Vi skal sørge for at skabe rammer for en bred vifte af forskellig tilbud, så der er noget at vælge mellem for borgerne.
  • Udvikling i balance i hele Haderslev Kommune: Vi har brug for udvikling i hele vores kommune - både i de tre Centerbyer Haderslev, Vojens og Gram og ude i Landdistrikterne. Vi har brug for attraktive levesteder i hele kommunen, hvis vi skal være en god kommune at bo i for alle borgere og hvis vi skal kunne tiltrække nye borgere. Det kræver helhedssyn og overblik at skabe det på forskellig vis og på måder, der passer til de enkelte steder. Men det er det, der et ambitionen.


Politik handler om prioritering og når jeg er med til at prioritere, så vil kernevelfærden for børn, unge, ældre og udsatte have forrang frem for anlægsprojekter. Og når vi så investere i anlæg, så skal de altid understøtte kernevelfærden. Børnecentre i landdistrikterne og nye demensvenlige plejehjemspladser er gode eksempler på det.

Hvis Corona har lært os noget, så er det, at vi ikke kender dagen i morgen. Derfor er det heller ikke ligegyldigt, hvilke grundværdier Byrådets medlemmer navigerer efter i en foranderlig verden. For mig er gode liberale værdier som “frihed under ansvar” og “borgene før systemet” ikke tomme ord, men vigtige ledestjerner for mit politiske arbejde.