Nyt fra byrådet

9. februar 2019

 Kommentar til valg af entreprenør til ny skole i Sydbyen.

Haderslev kommune har prækvalificeret 5 firmaer til at byde på den opgave, at opføre en ny skole.
Kommunen har brugt mange penge og ressourcer på, at tegne en skole som opfylder de krav som skolebestyrelsen, byggeudvalget og en lang række fagpersoner samt Udvalget for børne og familie har valgt til en ny og fremtidssikret skole , der skal afløse en skole der er 100 gammel.
Her har man valgt, at sige at den billigste får opgaven, fordi opgaven er velbeskrevet og alle firmaer der byder, kan løse opgaven.
Vi kan ikke vælge et firma som er dyrere, bare fordi det er lokalt.

Det ville jo også udelukke Haderslev firmaer, der ville byde på opgaver i andre kommuner.

Det er ikke usædvanligt, at selv om det er et udenbys firma der vinder, så er der store chancer for lokale firmaer at byde ind med fagentrepriser.
Dermed kommer skattepenge tilbage igen og skaber beskæftigelse i kommunen.

Så at Malene Neumann vælger at stemme imod, og vælge en dyrere løsning, lyder hult når hun er den eneste der har stemt imod budget 2019, fordi hun ikke mente vi havde sparet nok og valgt at bruge penge fra kassen, så mener hun at vi skulle bruge flere penge på byggeriet.

Så måden byggeriet er udbudt på har fulgt alle regler, og flertallet i Udvalget for børne famile, kan ikke træffe andre valg.
Dette valg forventer jeg at både Økonomiudvalget og Byrådet med stort flertal.

HP Geil
Borgmester