KOMMUNEFORENING

6. marts 2019

 Bestyrelsen i Kommuneforeningen består af følgende:

Medlemmer af Forretningsudvalget
Alle vælgerforeningsformænd
Venstres byrådsgruppe
Kredsformand
Regionsmedlem
Folketingsmedlem
LOF præsentant 

Kommuneforeningens opgaver og ansvar er bla.:
Kommunalpolitisk handlingsprogram
Beslutning om opstilling af kandidater til kommunalvalg
Kampagner forud for kommunalvalg
Kontakt til Venstres gruppe i byråd/kommunalbestyrelser
Deltage i andre valg og folkeafstemninger
Valg af kredsbestyrelse og regionsbestyrelse