introvideo

jørgen smed

Thumbnail

Jørgen Smed

Byrådskandidat

E-mail: js@smed-it.dk
Telefon: 50 94 10 02

Hvem er jørgen Smed?

Jeg hedder Jørgen Smed og stiller op til kommunalvalget i Haderslev. 

Jeg er 57 år og gift med Hanne Lene. Vi har to store drenge og bor i Vilstrup Sogn – et aktivt sogn på Haderslev Næs. Vi er alle meget aktive i det frivillige foreningsliv. 

Jeg arbejder som konsulent ved IBC Kurser i Kolding, hvor jeg formidler kurser og efteruddannelse til medarbejdere og virksomheder for at fastholde og udbygge kvalifikationerne til fremtidens job. 

Mit hovedfokus som politikker i Haderslev vil være at bygge bro mellem borger, kommune og virksomhed. Jeg vil arbejde for, at dialogen sikres mellem de lokale kræfter i kultur-, fritids- og erhvervsliv og de faglige kompetencer hos kommunen, så de bedste løsninger bringes i spil. 

Jeg tror på, at lokale løsninger kan bane vejen for en stærk udvikling for hele vores kommune. Som bestyrelsesmedlem i bl.a. LAG og Idrætssamvirket ved jeg hvilke ressourcer vores kommune rummer. De skal alle bringes i spil så nye synergier opstår.

Mit mål er, at du som borger skal leve et rigt og mangfoldigt liv med let adgang til kultur- og fritidsliv uanset om du bor i et landdistrikt eller en centerby. Vores mange små og mellemstore virksomheder skal sikres optimale vilkår i hele kommunen gennem god IT-infrastruktur og let adgang til kvalificeret arbejdskraft. 

Alt dette kan kun sikres ved at bygge en stærk bro og dialog mellem borgere, Erhvervsråd, kommune og virksomhederne.

Jeg vil arbejde for at udnytte og styrke de potentialer, som Haderslev Kommune er så fulde af. Naturen, turismen, et stærkt foreningsliv, små og store arbejdspladser som gode eksempler. Ved at spille hinanden stærk opnås synergier, der løfter vores kommune videre som et attraktivt hjemsted for alle.